Tipărire

Despre noi

Posted in Uncategorised

În anul 2000 un grup de oameni inimoşi în frunte cu prof. univ. dr. Ion Spânulescu şi cu prof. univ. dr. Anca Gheorghiu au hotărât să răspundă cerinţei tinerilor de vârstă şcolară şi părinţilor acestora prin organizarea unei societăţi furnizoare de educaţie "Liceul Teoretic Hyperion".
S-au alăturat acestei iniţiative profesorii Dincov Dumitru, Surdu Mihai, Vintilă Florica, Neagu Cătălina, Matache Iuliana şi alţii.
Eforturile au fost încununate de succes şi în toamna lui 2000 au plecat la drum două clase de elevi şi profesorii lor.
Dacă la început s-au organizat cursuri la specializările Matematică-Informatică şi Economic, peste un an erau autorizate şi specializările Ştiinţe ale naturii şi Filologie.
Printr-un efort conjugat al elevilor, părinţilor acestora şi profesorilor în anul 2007 liceul a fost acreditat la toate cele patru specializări, iar din 2010 liceul a căpătat personalitate juridică.
Anii care au trecut sunt ani care au dovedit că în şcoala noastră se munceşte cu dăruire şi cu pricepere .
Uneori am avut şi momente grele, dar acestea nu pot umbri un efort comun pe care toţi factorii implicaţi în activitate îl depun. Dovezi sunt multiple: premii obţinute de elevi, rezultate frumoase în diferite activităţi, aprecieri ale oaspeţilor din ţară şi din străinătate, faptul că şcoala are un număr mare de elevi în comparaţie cu alte instituţii similare.